Zamów telefonicznie: (12) 632-32-47

Regulamin

Sklep internetowy - Serwis internetowy stanowiący własność firmy F.H.U. Faxtel Jacek Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Sp. J. zarejestrowana przy ul. Al. Słowackiego 64 w Krakowie, udostępniony pod adresem http://www.faxtel.com.pl

 

§I DEFINICJE
 
Sprzedawca - F.H.U. Faxtel Jacek Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Sp. J.
 
Kupujący - Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych na terytorium polski oraz każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która złożyła zamówienie w Sklepie.
 
Konsument - Podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22, Kodeksu Cywilnego).
 
Kontrahent - Podmiot gospodarczy korzystający z sklepu internegowego Faxtel.
 
Użytkownik - Osoba fizyczna bądź prawna, która posiada dostęp do asortymentu oferowanego przez Sklep.
 
Gość – Osoba składająca zamówienie w Sklepie bez dokonywania rejestracji konta.
 
Transakcja - Umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy Użytkownikami lub Gościem Sklepu internetowego a firmą FHU Faxtel Sp. J., w oparciu o Kodeks Cywilny oraz odpowiednie ustawy.


 
§II POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.faxtel.com.pl
 
Sprzedawcą jest firma  F.H.U. Faxtel Jacek Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Spółka Jawna 30-004 Kraków Al. Słowackiego 64, NIP 677-10-32-432, REGON 0000111482. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie; KRS: 0000111482  
 
Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę handlową w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego co jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży.
 
Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.faxtel.com.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. np.Ceneo.pl Nokaut.pl Skapiec.pl wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.


 
§III UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY
 
Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cenę widniejącą przy produkcie w momencie złożenia zamówienia należy traktować jako propozycję ceny zakupu produktu. Zawiązanie ceny następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i do tej chwili może być poddana negocjacjom, w której stronami są Użytkownik oraz Sklep.
 
Treść strony internetowej www.faxtel.com.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
 
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.faxtel.com.pl. Zamówienia można składać również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00 pod numerem telefonu (12) 632-32-47.
 
Przy zamówieniach telefonicznych Klient zostanie poproszony o potwierdzenie, że zapoznał się z regulaminem, który wiąże strony umowy. Regulamin jest dostępny na stronie www.faxtel.com.pl w zakładce "Regulamin"
 
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana osobie kupującej wraz z zamówionym towarem.


§IV WARUNKI PŁATNOŚCI
 
Płatności za zakupione towaru realizowane są pobraniem, jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy, szybki przelew internetowy), gotówką przy odbiorze osobistym, kartą kredytową lub systemem ratalnym. W przypadku płatności kartą kredytową lub szybkimi przelewami internetowymi Klient zawiera umowę z naszym partnerem PayU S.A.
 
W przypadku płatności za pobraniem, szybkim przelewem interentowym lub kartą kredytową naliczona jest dodatkowa opłata manipulacyjna, której wartość przedstawiona jest w zakładce "Formy płatności" znajdującej się w naszym sklepie. Opłaty te dokładnie naliczane są w momencie składania zamówienia o czym Klient wyraźnie jest informowany przed złożeniem zamówienia.
 
Możliwą formą płatności jest także system ratalny realizowany po przez system on-line Żagiel S.A. W tym przypadku klient jest zobowiązany zapoznać się zgodnie z prawem bankowym/kredytowym z warunkami udzielania kredytów przez Żagiel S.A. W przypadku wyboru takiej formy zapłaty towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji kredytowej
 
W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata, wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia.


§V DOSTAWA I TRANSPORT
 
Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest na warunkach współpracujących z naszym sklepem firm dostarczających przesyłki.
 
Klient może odebrać osobiście zamówione w naszym sklepie towary po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego pobierana jest zryczałtowana opłata za transport przedmiotu do punktu odbioru w wysokości 10 zł (w przypadku większej ilości zamówionego towaru opłata stanowi wielokrotność tej kwoty). Z opłaty tej zwolnione są niektóre produkty małogabarytowe tj. karty pamięci, filtry oraz akcesoria drobne, informajca na ten temat jest precyzyjnie przekazana w trakcie procesu składania zamówienia.
 
Płatność za towar można uregulować przedpłatą na nasz rachunek bankowy w przypadku złożenia zamówienia lub też gotówką przy odbiorze. W przypadku bezpośredniego zakupu w siedzibie naszej firmy możliwa jest tylko płatność gotówką. O możliwości odebrania zamówionego towaru klient zostanie poinformowany telefonicznie. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz w przypadku zamówienia internetowego dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię zamawiającego lub numer zamówienia).
 
Czas realizacji zamówienia obejmuje, skompletowanie zamówienia, sporządzenie dokumentów sprzedaży oraz czas potrzebny na przygotowanie  paczki do wysyłki. Czas ten jest zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru oraz płatności i wynosi od 1 do 30 dni roboczych, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 4 dni roboczych. W szczególnych (np. siła wyższa) przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.
 
Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
 
W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub jest niekompletna i niezgodna z dowodem zakupu, prosimy sporządzić z udziałem przewoźnika protokół szkody i niezwłocznie przesłąc nam go na adres email faxtel@faxtel.com.pl, faksem lub pocztą na adres siedziby firmy. W protokole należy zwrócić uwagę aby daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu muszą były jednakowe. Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.


§VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).
 
W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do poinformowania sprzedawcy o tym fakcie - dostarczając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia odebrania zakupionego towaru.

Nasz magazyn nie odbiera paczek nieznanego pochodzenia dlatego prosimy poinformować nas o zwrocie przed odesłaniem przesyłki (faxtel@faxtel.com.pl)


Klient jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt na adres siedziby sprzedawcy zwracanego towaru w terminie 14 dni od złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 
Sprzęt zwracany musi być dostarczony w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania.
 
Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za zwrócony towar w terminie 14 dni od otrzymania towaru zwróconego w drodze odstąpienia od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.


§VII REKLAMACJE
 
Reklamację prosimy zgłaszać na adres e-mail faxtel@faxtel.com.pl lub F.H.U. Faxtel Jacek Kołodziejczyk Anna Kołodziejczyk Spółka Jawna 30-004 Kraków Al. Słowackiego 64,
 
W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:   zgłoszenie wady (usterki), roszczenie, dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź.

Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni;
 
Wszystkie produkty w ofercie naszego serwisu nabywane przez Konsumentów są objęte gwarancją producenta lub gwarancją sprzedawcy.
 
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Lista serwisów gwarancyjnych znajduje się na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Lista serwisów".

Nasz magazyn nie odbiera paczek nieznanego pochodzenia dlatego prosimy poinformować nas o zwrocie przed odesłaniem przesyłki (faxtel@faxtel.com.pl)


§VIII KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI (KGO)
 
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz unijnymi i krajowymi przepisami każdy klienta naszego sklepu ma możliwość oddać swój stary sprzęt przy zakupie nowego. Towar musi być tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości.
 
Sprzęt mogą Państwo odesłać na własny koszt na adres naszego sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Więcej informacji mogą Państwo znaleść w zakładce "Recykling" na stronie naszego serwisu.
 
Ceny produktów oferowanych przez nasz sklep zawierają koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 znowelizowanej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz.U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 z późn. zm..tabela informująca szczegółowo o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, zbierania, przetwarzania, recyklingu i innego niż recyklingu procesu odzyskiwania i unieszkodliwiania zużytego sprzętu opublikowana jest na stronie www.faxtel.com.pl/recykling


§IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH   
 
Podczas procesu składania zamówienia Klient potwierdza wyrażenie zgody na:
 
Podczas procesu składania zamówienia Osoba Kupująca podejmuje wybór czy wyrazą zgodnę na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę FHU Faxtel Sp. J. danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.faxtel.com.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów FHU Faxtel Sp. J, jak w szczególności: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług FHU Faxtel Sp. J., dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) oraz na przekazanie adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Faxtel.com.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących, a także do serwisu Opineo.pl w celu oceny zakupu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i firmie transportowej w celu dostarczenia paczki. 
 
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez FHU Faxtel Sp. J.


§X POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Strona www.faxtel.com.pl ma charakter informacyjny.
 
Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji  Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednie ustawy.

Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);